De hulp bij het leveren van een goede Klantenservice.HelloDesk ontwikkelt en levert flexibele en snel te implementeren Customer Desk Software voor het MKB. Het helpt de klant en je bedrijf bij de onderlinge communicatie en afstemming rond de inzet en het gebruik van je producten en diensten.


HelloDesk is een veel gebruiktevertrouwdeuitgebreidebetaalbaresnel in te zetten Customer Desk oplossing.


Klanten willen snel en gemakkelijk zaken doen. Met een concreet resultaat, tegen zo min mogelijk moeite en met een goed gevoel.


De zes perspectieven van onze software en dienstverlening.

HelloDesk als ticketsysteem

Wil je eenvoudig vragen, meldingen of feedback registreren. Ongeacht het kanaal van binnenkomst. Met HelloDesk registreer en log je dagelijks klantcontact. Zo creëer je een digitaal klantdossier voor opvolging. Voorzien van heldere nummering, compleet doorzoekbaar en inclusief het complete inzicht in de historie van communicatie en ondernomen processtappen.

HelloDesk als feedbacksysteem

Met een 'feedback-meting' van HelloDesk krijg je op belangrijke 'momenten' van een klant een dossier in handen. Concreet met resultaten over hoe de klant verder geholpen wil worden en hoe. Een ‘feedback-meting' vindt plaats met korte online formulieren of vragenlijsten. Het toetst interne processen, de beleving van de klant en de kwaliteit van dienstverlening op continue basis.

HelloDesk als klantcontactcenter

Efficiency, heldere en parate (FAQ) antwoorden en volledige vastlegging van de contacthistorie met de klant. Allemaal essentieel voor een snelle en juiste afhandeling van vragen en meldingen. Met HelloDesk borg je kwaliteit in dienstverlening. Maak je kennis overdraagbaar en direct beschikbaar voor medewerkers in het belang van de klant.

HelloDesk als workflow-systeem

Wil je slagvaardig opereren. Optimaal gebruik maken van de balans tussen generieke kennis en vakinhoudelijke kennis. Met HelloDesk maak je eenvoudig onderscheid tussen de 1ste lijn -en 2de lijn support. Workflow maakt routing binnen je bedrijf mogelijk. Zo maak je optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit en expertise.

HelloDesk als kwaliteitsmonitor

Ben je op zoek naar inzicht in kwaliteit van dienstverlening. Concreet met resultaten over hoe je als bedrijf presteert, of in hoeverre je business partner haar afspraken nakomt en waarop je als bedrijf kunt verbeteren. Met HelloDesk wordt de performance van de gehele procesketen vastgelegd. Opvraagbaar in heldere rapporten voor (account)management.

HelloDesk als issue of klachtensysteem

Met zekerheid klachten registreren zonder apart een separaat systemen in de ‘lucht’ te houden. Met HelloDesk integreer je klachten volledig binnen de bestaande manier van werken. Idem aan een 'reguliere' vraag of melding wordt een klacht 100% gelogd, ongeacht het kanaal van binnenkomst, en met prioriteit klaargezet voor gerichte opvolging.


Onze kenmerken. Onmiskenbaar HelloDesk.

Alles Op één Plek

Integreert telefoon, e-mail, feedback, app en web

Dossier met TO-DO's

Eenvoudig en gericht opvolgen op basis van een dossier

Volledig deelbaar

Geef inzage in dossiers zowel intern als extern

Full-service

Alles onder één dak. Platform + Inrichting + Dienstverlening

'Insights' onder 1 knop

Dashboards met doorlopende stroom aan ‘live’ statistieken

Closed Loop Feedback

'In control' door 100% log op dossiers inclusief communicatie

Software as A Service

Beproefd IT-model. Vandaag besluiten, morgen starten

Betaal naar gebruik

Volledig schaalbaar. Betaal per geactiveerde medewerker